Tietoa meistä

MISSIO

”Find the lost”- Etsi eksyneet
”Lift them up”- Nosta ylös
”Show the way” – Näytä tie

Toimintamme tavoite on tukea elämää: lapsia, nuoria, perheitä sekä erityisryhmiä.

E-Compass ry

• kasvatuksen ja opetuksen toimija 
• voittoa tavoittelematon yhdistys
• toimintamme kohdistuu kasvatukseen ja opetukseen
• arvopohja on kristillinen ihmis- ja maailmankuva
• sääntömme määrittävät tehtäväksi auttaa, tukea ja rakentaa elämää
• toimintamme on kansainvälistä
• toimimme yhdessä julkishallinnon, yritysten, järjestöjen ja seurakuntien kanssa  
• edistämme sivistystä, hyvinvointia sekä turvallisuutta